Polityka prywatności

1.     Administrator — firma AR-STUDIO z siedzibą w Sandomierzu, ul. Czachowskiego 9/12, 27-600 Sandomierz, tel. (+48) 664 16 96 88, będąca zarazem właścicielem Serwisu spiewajcie.pl, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Sandomierza pod numerem 6316, NIP: 8641114196, REGON: 830213390, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).

Administrator oświadcza, iż Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Administratora, które wynikają z ustaw o których powyżej mowa.

2.     Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym mogą być wykorzystywane przez Administratora do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

3.     Dane gromadzone w trakcie świadczenia usług, takie jak np. adres IP, są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych. Ujawnienie danych osobowych oraz danych gromadzonych w trakcie świadczenia usług może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług, w tym podmiotom pośredniczącym w płatnościach przy kupowaniu podkładów muzycznych oraz podmiotom i w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4.     Serwis wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

5.     Administrator może wysyłać Użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące:

·      składania zamówień przy zakupie podkładów muzycznych,

·      zmiany przez Użytkownika hasła, aktywacji nowego adresu email, usunięcia Konta z Serwisu,

·      wiadomości administracyjnych,

·      innych zdarzeń związanych z Serwisem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail: sklep @ spiewajcie.pl (przed i za "małpą" usuń spację).